Elaboració d’expedients per a tramitar llicències, autoritzacions i postes en servei de qualsevol tipus d’activitat o negoci, optimitzant temps i recursos econòmics, per a assegurar l’adequació a la normativa actual (estatal, autonòmica i municipal) i el compliment de la legalitat vigent. Projectes de llicències ambientals (anteriorment llicèncis d’activitat).

¿Com procedim?

  • Projectes per a autorització i posta en servei d’instal·lacions d’electricitat, climatització, gas, telecomunicacions, etc. Legalitzacions.
  • Certificats d’adequació a normativa.
  • Certificacions d’eficiència energètica i cèdul·les d’habitabilitat.
  • Gestions de contratació de suministraments amb las companyies distribuidores.