INS Santa Eulalia – (Terrassa, Barcelona)


Project Description
  • Actuació: Ascensor panoràmic. Supressió barreres arquitectòniques
  • Situació: Avgda. Santa Eulalia, 72 – 08223 Terrassa (Barcelona)
  • Any execució: 2008
  • Promotor: Departament d’Ensenyament GENCAT
  • Projecte i direcció facultativa