INS Castell d’Estela – (Amer, Girona)


Project Description
  • Actuació: Reforma i ampliació Institut d’educació secundària, superficie 3.845m2
  • Situació: Pujada de l’Estació, 4 – AMER (Girona)
  • Any execució: 2009
  • Promotor. Gestió d’insfraestructures, S.A. GISA
  • Projecte i direcció instal·lacions; Llicència Ambiental