Centre de diàlisi – (Torremolinos, Málaga)


Project Description
  • Actuación: Reforma i ampliació Centre de diàlisi, tractament de pacients amb insuficiència renal
  • Situación: C/ La Cruz, 58 – 29620 TORREMOLINOS (MÁLAGA)
  • Año ejecución: Març 2014
  • Promotor: DIAVERUM Serveis Renals
  • Constructor: DAPERCONS
  • Projecte, direcció facultativa d’obra i instal·lacions, legalitzacions; llicència Ambiental