Centre de diàlisi – (Oropesa del Mar, Castelló)


Project Description
  • Actuació: Centre de diálisi, tractament de pacients amb insuficiència renal
  • Situació: C/ José Rivera Forner, 94 – 12594 OROPESA DEL MAR (CASTELLÓ)
  • Any execució: Maig 2011
  • Promotor: DIAVERUM Servicios Renales
  • Constructor: DECOTRENC
  • Projecte i direcció facultativa d’obra i instal·lacions, legalitzacions; Llicència Ambiental