Centre de diàlisi – (Màlaga)


Project Description
  • Actuació: Centre de diàlisi, tractament de pacients amb insuficiència renal
  • Situació: C/ Ayala, 35 – 29002 MÁLAGA
  • Any execució: Març 2013
  • Promotor: DIAVERUM Servicios Renales
  • Constructor: DAPERCONS
  • Projecte, direcció facultativa d’obra i instal·lacions, legalitzaciones; Llicència Ambiental