Centre de diàlisi – (València)


Project Description
  • Actuació: Reforma i ampliació Centre de diàlisi GAMAPAL per al tractament de pacients amb insuficiència renal
  • Situació: Avgda. Pius XII, 27 – 46015 VALENCIA
  • Any execució: Juny 2012
  • Promotor: DIAVERUM Servicios Renales
  • Constructor: DECOTRENC
  • Projecte i direcció facultativa d’obra i instal·lacions, legalitzacions; Llicència Ambiental