CEIP Rius i Taulet – (Barcelona)


Project Description
  • Actuació: Reforma i ampliació Col·legi d’educació infantil i primària, superficie 4.394m2
  • Situació: Pça. Lesseps, 19 – 08023 BARCELONA
  • Any execució: 2010
  • Promotor: Gestió d’Infraestructures, S.A. GISA
  • Projecte i direcció instal·lacions; Llicència Ambiental