Assessorament en el procés de selecció d’empreses constructores i col·laboració en el procé d’adjudicació.

Estudis comparatius d’ofertes per assegurar qualitats i preus.

¿Com procedim?

  • Redacció de documentació contractual.
  • Control i seguiment d’execució d’obres i instal·lacions, en qualitats, terminis i costos. Certificacions d’obra.
  • Recepció d’obres i controls de qualitat.
  • Elaboració de projectes As Built.