La consultoria és una de les activitats principals de la nostra empresa, oferint un servei d’assistència tècnica integral personalitzada, adaptat a qualsevol necessitat dels nostres clients:

¿Com procedim?

  • Estudis d’ubicació i selecció de locals.
  • Estudis d’implantació i solucions funcionals.
  • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica.
  • Estudis d’eficiència energètica.
  • Concursos públics: redacció de documentació, segons plècs de condicions.
  • Llicències, autoritzacions i permisos.