Alguns dels sectors en els que, por la nostra trajectòria professional, tenim una major experiència són:

¿Com procedim?

  • Sector sanitari: Hospitals, centres d’atenció primària, centres de salut, centres de diàlisi, etc.
  • Sector administratiu: oficines corporatives, despatxos professionals, etc.
  • Edificis comercials i aparcaments
  • Edificis docents
  • Sector residencial: habitatges
  • Instal·lacions: Baixa i Alta Tensió, Gasos, Climatització, Mecàniques, Senyals febles, Telecomunicacions, etc.